Shop

Lagjja Pavarësia, Rruga Pelivan Leskaj Kulla e parë tek Rrethi Skelë, kati 2, nd. 288,
Vlorë, Albania 9402.