Contact us

Get In Touch

Lagjja Pavarësia, Rruga Pelivan Leskaj Kulla e parë tek Rrethi Skelë, kati 2, nd. 288 Vlorë, 9402 Albania

While our property is not currently open to the public, we are always happy to hear from you!

Lagjja Pavarësia, Rruga Pelivan Leskaj Kulla e parë tek Rrethi Skelë, kati 2, nd. 288,
Vlorë, Albania 9402.